شمایی که هم اینک به عضویت در باشگاه مثلث فکر می کنید بدانید که شما در آغاز یک سفر تحول آفرین و حیرت انگیز هستید.

 باشگاه مدیران مثلث فقط یک باشگاه نیست. اینجا دروازه ای برای توسعه شخصی و حرفه ای است. جامعه ای وزین و ثروت ساز از بعد مادی و معنوی از افرادی کم نظیر و هم مدار که شور تعالی و پیشرفت در سر می پرورانند.

حضور دانشجویان و جوانان علاقمند به کارآفرینی و مباحث توسعه فردی فرصتی مغتنم و کم نظیر است تا بتوانند در کنار بزرگان و دانشمندان، مدیریت و کارآفرینی بیاموزند و به معنای واقعی کلمه ره صد ساله را یک شبه طی کنند.

اگر مدیر هستید یا کارآفرین و یا به حوزه مدیریت و کارآفرینی علاقمند می باشید با توجه به محدودیت تعداد اعضا در دوره اول فراخوان هم اینک می توانید با عضویت رایگان در سایت، در لیست اولویت  فراخوان عضویت باشگاه مدیران و کارآفرینان مثلث قرار بگیرید. دسترسی به برخی محتواها در سایت صرفا با عضویت در سایت امکانپذیر می‌باشد.