1

صداقت

همواره صداقت و شفافیت را سرلوحه گفتار و اعمال خود قرار می‌دهیم.

2

اخلاق

اخلاق و تعهدات اخلاقی به عنوان عنصری ارزشمند و معنوی در تمام شئون کاری و شخصی ما خواهد بود.

3

احترام

ما همواره فارغ از سطح و جایگاه فردی و سازمانی، سن، جنسیت، قومیت و دین به یکدیگر احترام می‌گذاریم.

باشگاه مدیران و کارآفرینان مثلث مناسب چه کسانی است؟

مزایا و منافع عضویت در باشگاه مدیران ایران مثلث چیست؟

منافع فراگیر حضور در کلاب مثلث

در باشگاه مدیران ایران مثلث فرصت‌های زیادی برای جوانان و دانشجویان فراهم می‌شود تا شور و اشتیاق و نوآوری‌های ایشان در ترکیب با دانش و تجربه مدیران و کارآفرینان برجسته به خلق فرصت‌های ارزش‌آفرین و ثروت‌ساز بیانجامد.

60

◦ اهمیت دانش برای مدیران و کارآفرینان

60

◦ اهمیت تجربه برای مدیران و کارآفرینان

60

◦ اهمیت مشارکت برای مدیران و کارآفرینان

شرح لوگوی مثلث چیست؟

تجربه

نمادی از تجربه‌ها و مهارت‌هایی است که توسط اعضای کلاب مثلث با سایر اعضا به اشتراک گذاشته می شود.

دانش

توجه به انتقال دانش و اطلاعات به مدیران و کارآفرینان

مشارکت

نشان می‌دهد باشگاه مدیران و کارآفرینان ارزش آفرین مثلث  بر اساس فرایندهای مشارکتی ایجاد شده است.

باشگاه مدیران و کارآفرینان مثلث ایران

مهارت‌هایی که با عضویت در مثلث بدست می‌آورید

با برنامه‌ریزی و طراحی‌های صورت گرفته، عضویت در باشگاه مدیریت مثلث به طرز حیرت‌آوری به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های متنوع و لازمی را در زمینه رهبری، مدیریت، خود رهبری و توسعه فردی، مدیریت تیم و تیم سازی، تصمیم گیری و تصمیم سازی، کامروایی وشادکامی، توسعه ارتباطات شخصی و سازمانی، شبکه سازی و مواردی از این دست را بدست آورید.

عضویت ایرانیان خارج از کشور :