به نام خداوند ایران زمین

پس از قریب به بیست سال سابقه فعالیت در راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها و تعامل مستمر با مدیران و کارآفرینان ارزشمند و ارزش‌آفرین در کنار باور عمیقم به قدرت شبکه سازی  مرا بر آن داشت تا در جهت سازماندهی یک باشگاه مدیران تامل و بررسی جدی تری داشته باشم.

در این بیست سال مواجه بوده ام با

  • رهبران و مدیرانی که تعهدی عمیق به یادگیری و پیشرفت داشته اند،
  • رهبرانی که هنرشان تبدیل احتمالات و آرزوها به واقعیت‌های عینی در کسب‌وکارشان بوده و هست،
  • رهبرانی که مراقبت از کسانی که (کارکنان) مسئولیتشان را داشتند را در اوج سختی‌ها به جان خریده اند،
  • مدیرانی که چالش و فرصت‌ها را در آغوش کشیدند تا بتوانند در مدار رشد و توسعه باقی بمانند،
  • رهبرانی که باور دارند در سفر موفقیت، دیگران را باید تشویق کرد و فقط به مقصد نبایستی فکر کرد،
  • مدیرانی که به ساخت رهبران بیشتر و نه پیروان بیشتر معتقد هستند،
  • رهبران الهام بخشی که تیم های خود را در دستیابی به غیرممکن ها یاور بوده اند،
  • رهبران و مدیران مثبت، متمرکز، و ملتزم به رشد و یادگیری،
  • رهبرانی که تاثیر گذارند و امیدآفرین،

و خداوند بزرگ را بر این نعمت شاکرم که توانسته ام در خدمت انسان های چنین برگزیده و شریف باشم.

و این همه، مسئولیت مرا برای راه‌اندازی باشگاه مدیران مثلث دوچندان نمود.

ماه ها مطالعه و بررسی در خصوص محتوای کلاب، اهداف، چشم انداز و نام کلاب مرا به چارچوب عینی توجه به سه عنصر تجربه، دانش و مشارکت رهنمون ساخت. باور عمیق دارم این سه عامل می‌توانند به عنوان موتور محرک برای رفع چالش های پیش رو و ارتقا سطح آگاهی، توسعه کسب وکار و تعالی یک مدیر و کارآفرین گردد. بر این اساس نام مثلث را برای باشگاه مدیران و کارآفرینان برگزیدیم.

تعهد کارآفرینان به برتری، یادگیری مستمر و روحیه رفاقت چیزی است که اطمینان دارم باشگاه مثلث را به طرزی اعجاب انگیز متمایز خواهد نمود، و من بسیار مفتخرم که سعادت این را داشته ام که بار این خدمت کوچک به انسان هایی برگزیده و ارزشمند بر دوش من قرار بگیرد.

عزیزانی که هم اینک به پیوستن به باشگاه مثلث فکر می کنید بدانید که شما در آغاز یک سفر تحول آفرین و حیرت انگیز هستید. باشگاه مدیران و کارآفرینان مثلث فقط یک باشگاه نیست. اینجا دروازه ای برای توسعه شخصی و حرفه ای است، جامعه ای وزین و ثروت ساز از بعد مادی و معنوی از افرادی کم نظیر و هم مدار که شور تعالی و پیشرفت در سر می پرورانند.

حضور دانشجویان و جوانان علاقمند به کارآفرینی و مباحث توسعه فردی فرصتی مغتنم و کم نظیر است تا بتوانند در کنار بزرگان و دانشمندان مدیریت و کارآفرینی بیاموزند و به معنای واقعی کلمه ره صد ساله را یک شبه طی کنند.

در باشگاه مثلث در کنار یکدیگر می آموزیم و به ساخت آینده ای زیباتر برای همگان می اندیشیم.

قهوه دوست داشتنت را یکبار نوشیدم و به بی خوابی ابدی دچار شدم،  
بیا و هم نشین شب های بیداری ام باش

 

تهران- پاییز 1402

دکتر احمد میرابی