با برنامه‌ریزی و طراحی‌های صورت گرفته، عضویت در باشگاه مدیریت مثلث به طرز حیرت‌آوری به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های متنوع و لازمی را در زمینه رهبری، مدیریت، خود رهبری و توسعه فردی، مدیریت تیم و تیم سازی، تصمیم گیری و تصمیم سازی، کامروایی وشادکامی، توسعه ارتباطات شخصی و سازمانی، شبکه سازی و مواردی از این دست را بدست آورید. توجه داشته باشید سال‌ها تجربه در کنار مطالعات انجام شده و بررسی‌های صورت گرفته در کلاب‌های قدیمی و معتبر خارجی رهنمود تیم مثلث جهت خلق برنامه‌ها و فرصت‌های مهارتی لازم برای رفع چالش‌ها و خلاهای مهارتی مدیران و کارآفرینان عزیز بوده است.

مهارت رهبری​

مهارت‌های برنامه‌ریزی استراتژیک شخصی ، خودسازی و خودرهبری، مدیریت زمان، اخلاق و معنویت، تفکر انتقادی، مدیریت تغییر، نوآوری، روند صنعت، توانمندسازی دیگران، ماموریت و چشم‌انداز شخصی، انگیزه و مواردی از این دست برای اعضای باشگاه مدیران و کارآفرینان مثلث ارتقا خواهد یافت.

تفریح و تندرستی

یکی از محورهای اصلی و راهبردی فعالیت‌های باشگاه مدیران و کارآفرینان مثلث توجه ویژه به مفهوم سلامتی و تندرستی جسمی و روحی اعضا می‌باشد ورزش، تفریح، تناسب اندام، برنامه‌های خانوادگی، امکانات رفاهی ارائه شده


مدیریت

مثلث به طرزی شگفت‌آور به مهارت‌های مدیریتی اعضا کمک خواهد نمود. برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت نقش‌ها و مسئولیت‌ها، طرح‌ریزی اهداف و ابرهدف، مدیریت اجرا، مدیریت مالی، مدیریت زمان، انتخاب راهبردهای مدیریتی، مدیریت توسعه و...


مهارت‌های برنامه‌ریزی و مدیریت زمان

در کلاب مدیران و کارآفرینان مثلث، در تعامل هدفمند و برنامه‌ریزی شده با سایر اعضا بر مهارت‌های برنامه‌ریزی پروژه‌، تخصیص منابع، مدیریت زمان و تعیین اهداف مسلط می‌شوید.


مهارت‌های ارتباطی

با حضور در کلاب مثلث و ارتباط با اعضای دیگر در قالب برنامه‌های متنوع طراحی شده به شکلی هدفمند مهارت‌های ارتباطی شما شامل مهارت‌های گفتاری اثربخش، نوشتاری، گوش دادن، مهارت‌های بین فردی مثل بازخورد به موقع و سازنده، فن بیان و ساخت ارتباطات دوسویه و شبکه‌سازی به شکلی محسوس ارتقا خواهد یافت.

مهارت‌های تیمی

در باشگاه مثلث، مهارت و توانایی شما در مدیریت تیم شامل انگیزه‌بخشی، تعامل اثربخش، حل مسائل تیمی، تعریف ابرهدف برای تیم، افزایش بهره‌وری و ساخت تیم‌های وفادار افزایش خواهد یافت.
تصمیم‌گیری استراتژیک

حضور در کلاب مدیریت مثلث و آشنایی با تجارب و دانش سایر اعضا به شما کمک می‌کند تا در موقعیت‌های پیچیده تصمیمات استراتژیکی بهتری بگیرید و توانایی تجزیه و تحلیل مسائل توسط خود را ارتقاء دهید.

 

 

مهارت‌های مدیریت پروژه

حضور در باشگاه مثلث به طرز اثر بخشی مهارت‌های اعضا در مدیریت پروژه‌ها شامل برنامه ریزی، مانیتورینگ و کنترل را ارتقا می‌دهد.

 توانایی حل مسائل

باشگاه مدیران مثلث توانایی اعضای خود را در حل مسائل به صورت تیمی و موثر بالا می‌برد.

 

 

مدیریت استرس

مدیریت استرس برای مدیران و کارآفرینان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‌باشد. بر این اساس تدابیری علمی و مشخص برای ارتقای توانایی اعضا در کنترل استرس اندیشیده شده است.

 

مهارت‌های اختصاصی

در برخی موارد هر یک از اعضا نیاز به ارتقای مهارت خاصی دارند که بر این اساس تدابیری برای این امر اندیشیده می‌گردد.

 

 

فناوری اطلاعات

استراتژی، مدیریت فناوری، مدیریت‌ داده‌های اعضا